O Mnie

W roku 1999 ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku. 2 lata później staż podyplomowy. W roku 2001 rozpoczęłam rezydenturę w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. W 2008 roku zdałam egzamin specjalizacyjny i uzyskałam tytuł specjalisty psychiatrii. W roku 2000 ukończyłam Studia Podyplomowe "Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe:

- Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Jaskółcza w Gdańsku 2007

- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku 2001-2009

- Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne nr 3 i nr 7 w Gdańsku

- Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nowym Dworze Gdańskim 2008-2011

- Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tczewie, w tym 2008-2011 jako lekarz prowadzący Oddział Dzienny

- Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni od 2011

 

Uczestniczyłam w kursach, szkoleniach i konferencjach medycznych, tj.:

- 21st European Congress of Psychiatry Nice

-  "Podstawy Systemowej Terapii Rodzin" prowadzony przez wykładowców Instytutu Psychiatrii i     Neurologii    w Warszawie.

-  "Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna w Praktyce Lekarza Psychiatry"

- Schizofrenia Forum

- XI Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne

- Konferencja Naukowa INPC

- International Neuro-Psychopharmacotherapy Conference

- Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Psychiatria 2011

- VII Konferencja Naukowa pt. "Konstelacje Światów Psychozy"

- Warsztaty Edukacyjne pt. "Praktyczny Warsztat Zaburzeń Dwubiegunowych"

- Konferencja Szkoleniowo-Naukowa pt."Choroby Afektywne - Wyzwania i Nadzieje"

- Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Oczekiwania,

a Możliwości Współczesnej Psychiatrii"

- Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Dobrze leczyć i orzekać"

- Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Neurologia 2010"

- Konferencja Szkoleniowa "Nowoczesna Diagnostyka Oraz Nowe

Możliwości Terapeutyczne w Chorobie Parkinsona i Depresji"

- Ogólnopolska Konferencja Psychiatrii Sądowej "Dobrze Leczyć i Orzekać"

- Konferencja Naukowa II Bydgoskie Dni Psychiatrii pt. "Nowe Terapie w Psychiatrii"

- I Polsko-Hiszpańska Konferencja Psychiatryczna

- XIV Konferencja Szkoleniowo-Naukowa "Wyzwania I Możliwości Leczenia Depresji"

- Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa "Typologia Zaburzeń

Psychicznych: Indywidualna Diagnoza, Indywidualne Leczenie"

- Spotkania PTP Gdańsk i inne.